FÖRENINGENS STYRELSE

Ordförande: Ann Svensson
ann.strandkullen@gmail.com
0765-215796

Kassör: Andreas Tengberg
andreas.tengberg@spray.se

Sekreterare: Maria Ahlberg
mariaahlbergs@gmail.com

Ledamot: Stina Linge
stina.linge@gmail.com

Ledamot: Viktoria Osvaldsson
v.osvald@hotmail.com

Ledamot: Johanna Ene (webbansvarig)
brunnsby.ene@gmail.com

Suppleant: Kristina Zanhar

Suppleant: Cecilia Bergstrand

VALBEREDNING

Strandkullepromenaden i Björboholm, vinter 2021.