LEK, SPEL OCH AVKOPPLING

Björboholmsparken ligger mitt i Björboholm utmed banvallen.

Föreningen Mjörn ansvarar tillsammans med våra medlemmar för underhåll och skötsel av denna gemensamma plats. Varje vår samlas vi för en städdag inför sommarsäsongen.

I parken finns boulebana, basketplan, lekplats med gungor, rutschkana, sandlåda med tillhörande leksaker och vårt lusthus där man gärna får slå sig ned med sin picknick.

Fotbollsplanen ligger i direkt anslutning bakom parken, med utsikt över sjön Mjörn.

Tänk på att parken är vårt gemensamma ansvar och att alltid lämna den i det skick du önskar finna den!

Foto: Johanna Ene