GEMENSAM STÄDDAG

2023
Söndag 16/4 kl 10:00, Björboholmsparken

Varje vår har vi en gemensam städdag i Björboholmsparken då vi gör fint inför sommarsäsongen.

Datum utlyses här på hemsidan, i vår Facebook-grupp samt informationsblad på anslagstavlan vid parkens parkeringsplats.

Tack vare gemensamma insatser från er alla har barnen en fin lekplats, vi har en härlig park att vistas i och en boule-bana att spela på, med mera.

Städdag i Björboholmsparken vår 2021.
Städdag i Björboholmsparken i Björboholm.

VANLIGA SYSSLOR

  • Kratta löv
  • Ta bort sly
  • Vända sanden i sandlådan
  • Måleri av slitna träfasader
  • Enklare reparationer och underhåll
  • Dricka kaffe med sina grannar

TA GÄRNA MED

  • Kratta
  • Lövblås
  • Röjsåg (med klinga)
  • Välsorterad verktygslåda

Lusthus och rabatt med påskliljor i Björboholmsparken 2021. Foto Johanna Ene.