Aktuellt

Vision – Björboholm
Visionsdokument

VA-utbyggnad i Björboholm, 2017 – 2021
Lerums kommun bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis.
Lerums Kommun – information

Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm, 2020 –
Lerums kommun planerar att anlägga en överföringsledning för vatten och spillvatten mellan Sjövik och Björboholm.
Lerums Kommun – information


Äldre

Kommunens handlingar angående byggnation på fastigheten Annekärr 2:1, 2014
Protokoll Kommunstyrelsen
Situationsplan._Flik_1