Björboholmsparken i Björboholm med lekplatsen och lusthuset i bild,

Björboholmsparken ligger mitt i Björboholm utmed banvallen.

Föreningen Mjörn ansvarar tillsammans med våra medlemmar för underhåll och skötsel av denna gemensamma plats. Varje vår samlas vi för en städdag inför sommarsäsongen.

I parken finns boulebana, basketplan, lekplats med gungor, rutschkana, sandlåda med tillhörande leksaker och vårt lusthus där man gärna får slå sig ned med sin picknick.

Tänk på att parken är vårt gemensamma ansvar och att alltid lämna den i det skick du önskar finna den!

Lekplatsen i Björboholm.