Välkommen

Hej, och välkommen till Föreningen Mjörn i Björboholm!

Vi är en lokal intresseförening som vårdar bl a Björboholmsparken samt arrangerar evenemang för alla boende i närområdet.

Du som bor i Björboholm eller närområden är varmt välkommen att bli medlem. Tillsammans skapar vi en trygg och vacker plats med gemenskap.

”Björboholmsnytt”, ett informationsblad om kommande aktiviteter och aktuell information läggs i brevlådorna ett par gånger om året.

För att få snabb information rekommenderar vi vår Facebook-grupp: Föreningen Mjörn

Medlemsavgift: 100 kr / år och hushåll
Större bidrag tas emot med stor tacksamhet!
Inbetalning till PostGiro 406133-9
Eller Swish till Föreningen Mjörn: 1234820213


Under ett år

Arrangemang under 2019 såg ut så här:

  • Påskfirande i parken med äggjakt för barnen.
  • Städdag i parken.
  • Valborgsfirande i parken med manskör, damkör, barnkör och vårtal.
  • Årsmöte hölls 8/5 i lusthuset.
  • Nationaldagsfirande med Ångbåten Herbert vid ångbåtsbryggan.
  • Midsommarfirande i Björbohomsparken med musik och dans.
  • Helikoptertur över Björboholm.
  • Adventsfirande med ljuständning på Strandkullens infart med tomte och glöggmingel.
  • Frivilliga insatser under året har gjorts avseende planteringar, schemalagd gräsklippning och reparationer.
  • Samarbete med Näringslivsenheten, Gråbo Hembygdsförening och Sjöviks Hembygdsförening kring kommande arrangemang, tre möten har hållits.

Varje vår hjälps vi åt att städa Björboholmsparken. Vi krattar löv, rensar sly och lagar det som behöver lagas av bänkar, lusthus och lekplatsutrustning.