Föreningens styrelse

Föreningen Mjörn, styrelsen 2020.

Ordförande: Ann Svensson
ann.strandkullen@gmail.com
0765-215796

Kassör: Andreas Tengberg

Sekreterare: Maria Ahlberg

Ledamot: Lena Persson

Ledamot: Stina Linge

Ledamot: Viktoria Osvaldsson

Ledamot: Johanna Ene (webbansvarig)
brunnsby.ene@gmail.com

Suppleant: Peter Vinterskog
petervinterskog@gmail.com

Valberedning

Lena Andersson och Britta Barker