Fr o m 2020-05-07 ses vi i Björboholmsparken på torsdagar kl 18:00.


Kom och spela boule med oss, det är bara att dyka upp.
Ta med egna klot!

Boule i Björboholmsparken.