Samhällsutveckling

Vision – Björboholm
Visionsdokument
Läs hela nyheten här

Kommunens handlingar angående byggnation på fastigheten Annekärr 2:1:
Avsiktsförklaring BoKlok
Protokoll Kommunstyrelsen
Situationsplan._Flik_10
Tjänsteskrivelse om beslut om uppdrag och samråd för Annekärr

 

Information om Fiberprojektet:
Fiberprojekt – vill du få fiber till ditt hus?
Björboholmfiber