Kontakt

Nedan hittar du kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar. Om du vill ha koll på vad som händer kan du gärna maila någon av nedanstående adresser.

Medlemsavgiften är endast 100 kronor per år. Du betalar in den på postgiro 406133-9

Föreningens styrelse

Ordförande: Ann Svensson
ann.strandkullen@gmail.com
0765-215796

Vice Ordförande: André Crafoord

Kassör: Lena Andersson
lena.laserplat@telia.com
0762-765830

Sekreterare: Maria Ahlberg

Ledamot: Carin Hallberg
carin.hallberg@hotmail.com
0703-177969

Ledamot: Britta Barker
kontakt@abrittabarker.se
0703-639383

Ledamot: Janne Orrefelt
sonjaojanne@tele2.se
0720-013046

Suppleant: Peter Vinterskog
petervinterskog@gmail.com

Suppleant: Andreas Tengberg,

Valberedning

Elinor Emilsson
elinor.emilsson@ale.se
0302-42124

Sybille Birkhorst
sybillebirkhorst@gmx.de
0722-522508